Image Alt

ANUNȚ CONVOCARE

Nr.08/12.02.2024

 

Către,

 

STRUCTURILE SPORTIVE AFILIATE FEDERAŢIEI ROMÂNE DE PADBOL

A.C.S. SPORTUL PENTRU VIITOR, A.C.S NEW GENERAȚION CONSTANȚA , A.C.S. PADBOL LAND BAIA MARE, A.C.S. PADBOL SNAGOV ,  A.C.S. NEW GENERATION TULCEA , A.C.S. ARINIȘ GURA HUMORULUI, A.C.S. PADBOL SIGHIȘOARA, A.C.S. FLUX ARENA, A.C.S. PADBOL VITAN BUCUREȘTI, A.C.S. PRO WIN TM TÂRGOVIȘTE, C.S. PADBOL GIURGIU, A.C.S SINGIDAVA CUGIR, ACS PADBOL BANAT, A.C. DE PERFORMANȚĂ GREENFIELD, A.C.S CAMPO DI MEDICI, S.C. ORHIDEEA

 

    CONVOCATOR

 În temeiul prevederilor art.22 din Statutul FRP actualizat la zi;

 

Se convoacă Adunarea Generală Ordinară a F.R.P pentru data de 15.03.2024, ora 18.00, în Craiova, Județul Dolj, la Baza Sportivă Flux Arena, Str. Complexului 6A, Cârcea, Jud. Dolj.

În cazul neintrunirii cvorumului Adunarea Generală Ordinară se reconvoacă pentru data de 16.03.2023, la ora 11.00 în aceeasi locație, când se vor putea lua decizii indiferent de numărul celor prezenţi.

Ordinea de zi a adunării generale ordinare este următoarea :

 1. Cuvântul președintelui.
 2. Stabilirea cvorumului adunării generale ordinare
 3. Desemnarea prin vot a comisiilor de redactare a procesului verbal de şedinţa şi a comisiei de numărare a voturilor
 4. Prezentarea și aprobarea Raportului privind activitatea Consiliului Director pe 2023.
 5. Prezentarea și aprobarea raportului cenzorului pe anul 2023
 6. Prezentarea și aprobarea executiei bugetare, bilantului contabil și descarcarea de gestiune a Consiliului Director pe 2023
 7. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024
 8. Prezentarea și aprobarea programului de activități pe 2024
 9. Avizare Criterii Selecție Lot Național
 10. Aprobare decizie Consiliu Director ca Presedintele să fie remunerat
 11. Diverse (informare obligații contractuale ANS, informare Taxe, Contribuții, Legitimări, etc)

Mandatarea persoanei/persoanelor care să facă demersurile legale pentru avizarea și  înregistrarea hotărârii luate în cadrul Adunării Generale Extraordinare a FRP.

 

 În condiţiile prevederilor art.22 alin.(1) din Statut, până la data de 08.03.2024 membrii afiliaţi pot introduce pe ordinea de zi propuneri şi cereri cu condiţia ca acestea să fie înaintate şi înregistrate la F.R.P.  

Primirea convocatorului transmisă prin mijloace electronice este obligatoriu a   fi confirmată de către destinatar în termen de 48 ore.

Până la data de 12.03.2024, ora 11:00, fiecare membru afiliat cu drept de vot este rugat să transmită la secretariatul federației ( secretariat.frp@padbol.ro ) copia delegației de participare de structura sportivă, cu număr de înregistrare și ștampila, în care să fie trecute datele de identitate ale persoanei respective (C.I/B.I.), documentul în original urmând să fie prezentat obligatoriu la Adunarea Generală Ordinară de către persoana desemnată să reprezinte structura sportivă respectivă

 

PREŞEDINTELE

       FEDERAŢIEI ROMÂNE DE PADBOL