Finanțare nerambursabilă terenuri Padbol

Club de Padbol de Nivel European, cu investiție între 15% si 30%

  Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 – Măsuri guvernamentale pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe, neramburabile, în contextul crizei COVID – 19

Sesiunea pentru depunere proiecte s-a deschis!

Activitatea noastră este perfect eligibilă! Prin acest program, funcție de cifra de afaceri din ultimii doi ani a fiecărei societați, se pot obține între 50.000 si 200.000 euro finanțare nerambursabilă, avand șansa să implementați un Club de Padbol de nivel european,  cu o investiție proprie între 15%  și 30 % din valoarea totală a proiectului!
Club Padbol Flux Arena Craiova

 

Club de Padbol de nivel european, cu investiție între 15 % și 30%!

 

Arena Nationala
Padbol CSN Lia Manoliu Bucuresti

Condițiile generale de eligibilitate ale societăților:

 
– au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minim un an înaintea depunerii cererii de finanțare
– au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (activitatea de exploatare) în unul din exercițiile financiare din ultimii doi ani înainte de depunerea cererii de finanțare;
– se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minim trei ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 realizează minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii doi ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate (anul al treilea);
– dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minim 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru regiunea București – Ilfov, de minim 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;
 
Dacă doriți să realizați un club de padbol de top, acum este momentul!
Contactați-ne cât mai urgent, completând acest formular. Ulterior, dacă planurile dvs corespund strategiei noastre de dezvoltare în orașul dvs, vom putea începe demersurile pentru scrierea și depunerea proiectului.
Depunerile proiectelor pot fi făcute până la sfârșitului lunii ianuarie, insa unul dintre criterii, chiar daca nu cel mai important, este și momentul depunerii acestora.

CONTACTEAZĂ-NE!