FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE PAADBOL

Strategia națională de dezvoltare FRP

Strategia de dezvoltare a federației române de padbol

Strategia noastră de dezvoltare pe termen lung nu este doar despre performanța în terenul de Padbol,  ci și despre contribuția pozitivă la aspectele socio-economice ale tuturor comunităților în care suntem prezenți. În acest sens, padbolul își propune să inițieze transformări semnificative la nivel național prin introducerea acestui sport inovator. Acest demers vizează creearea unor comunități locale centrate pe beneficiile practicării padbolului, precum și promovarea valorilor de incluziune socială și apartenență. În același timp, se urmărește deschiderea unor noi orizonturi pentru cluburi, practicanți și sportivi de performanță.

Principalul scop al Federației Române de Padbol este acela de a ajuta și de a sprijini înființarea de noi cluburi de Padbol, precum și  de Asociații Județene și a Municipiului București de padbol în toate județele unde activează deja Asociații și Cluburi de Padbol, și afilierea acestora la FRP.

Deasemenea, încurajarea structurilor sportive afiliate Federatiei Române Padbol să consolideze colaborările cu Direcțiile Județene de Sport ale județelor și a Municipiului București. De asemenea, trebuie să creștem nivelul de responsabilizare și de implicare sporită al membrilor afiliați federației, pentru a iniția și desfășura acțiuni de dezvoltare a padbolului la nivel local și national, printre care acțiuni de promovare, atragere și selectare permanentă de noi practicanți.

Prioritizarea și intensificarea colaborării cu Ministerul Educației sunt imperative, în special în domeniul formării specialiștilor, dar și pentru înființarea de secții și de copii practicanți în cadrul Cluburilor Sportive Școlare.

Deasemenea, consideram esențială o colaborarea cu Federația Sportului Școlar și Universitar, pentru  inițierea și organizarea de programe și acțiuni de atragere a elevilor și studenților către practicarea padbolului, precum și  elaborarea și permanentizarea un calendar al competițiilor naționale si universitare pe această ramură de sport.

O altă direcție pe care dorim să o dezvoltăm este inițierea de discuții cu reprezentanții pe latura sportivă ai Ministerelor Apărării Naționale și de Interne pentru a facilita apariția unor secții de padbol în cluburile sportive militare.

În final, unul ditre cei mai importanți pași, lansarea dialogului cu Autoritățile Locale, Cluburile Sportive Municipale și Agenția Națională pentru Sport, esențială pentru a demara procesul de înființare a secțiilor de padbol.

Temeiul tuturor direcțiilor pricipale pentru Strategia de dezvoltarea a Padbolului în perioada 2023-2028 sunt Programele Ministerului Sportului privind dezvoltarea sportului şi Strategia Naţională de dezvoltare a sportului.

PREZENTARE GENERALĂ

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE PADBOL este persoană juridică română de drept privat, de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ; ea este constituită în baza prevederilor O.G. nr.26/2000 şi a Legii nr.69/2000.

Scopul FEDERAŢIEI ROMÂNE DE PADBOL il constituie promovarea, sprijinirea, organizarea, administrarea, dezvoltarea si controlul oricărui mod de practicare a padbolului, la toate nivelurile si prin toate mijloacele pe care le apreciaza ca fiind necesare.

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE PADBOL detine rolul esential in organizarea activitatii de PADBOL in Romania, contribuind la dezvoltarea si la promovarea padbol-ui la nivel national. Deasemenea,  face toate demersurile in vederea asigurarii mijloacelor necesare pentru dezvoltarea activitatii de padbol, pregatirea sportivilor, acordarea sprijinului stiintific si medical, precum si pentru integrarea sociala si profesionala.

În acest sens, principalele obiective ale FEDERAŢIEI ROMÂNE DE PADBOL sunt:

a).dezvoltarea şi promovarea activitatii sportive ce se desfasoara sub denumirea de padbol, sub toate formele admise de forurile sportive internaţionale de specialitate şi fără nici un fel de discriminare pe motive politice, religioase, rasiale, de naţionalitate, sex sau vârstă;

b)  organizarea, conducerea, controlul şi sprijinirea activităţii de padbol pe plan naţional;

c) promovarea ramurii de padbol din Romania, prin echipele naţionale şi cele ale cluburilor, în competiţiile internaţionale;

d) dezvoltarea şi statornicirea unor legături constante între Federaţie şi cluburile de padbol/cluburile cu sectii de padbol, în cadrul unui sistem bazat pe autonomie, răspundere, încredere, transparenţă, loialitate şi coeziune;

e) elaborarea şi organizarea sistemului competiţional intern, prin care să se asigure desfăşurarea de campionate şi competiţii de padbol la toate nivelurile, un cadru obiectiv pentru derularea acestora, ierarhizarea valorică a sportivilor şi a cluburilor participante, precum şi desemnarea campionilor;

f) organizarea procesului de selecţie, formare, pregătire şi perfecţionare continuă a sportivilor care practica padbol, in concordanţă cu evoluţiile şi cerinţele performanţiale de pe plan internaţional, precum si elaborarea si realizarea planurilor de pregatire si de participare a sportivilor care practica padbol, din cadrul reprezentativelor nationale la competitiile internationale;

g) dezvoltarea bazei materiale de interes naţional pentru practicarea padbolului;

h) reprezentarea şi apărarea intereselor padbolului românesc pe plan intern şi internaţional;

i)colaborarea cu Ministerul Sportului, cu Ministerul Educaţiei si Cercetarii, Centrul National de Formare si Perfectionare a Antrenorilor şi/sau cu instituţiile din structurile acestora, pentru formarea şi perfecţionarea specialiştilor din activitatea sportiva de padbol;

e) elaborarea şi realizarea de programe şi planuri de pregătire şi de participare a sportivilor la competiţiile internaţionale oficiale de padbol;

ACTIVITATEA COMPETIȚIONALĂ

FRP va elabora un calendar competițional în concordanță cu nivelul de dezvoltare a celor al padbolului România.

Se va ține cont în principal de dispunerea pe hartă a zonelor în care se vor desfășura activitățile competiționale dar si de situația bazei materiale a structurilor sportive participante.

În procesul de planificare al competițiilor se va ține cont ca planificarea competițiilor să fie imparțială și nepărtinitoare, dând șansa de participare în campionatele naționale, cupe ale României și competiții internaționale a cât mai multor echipe.

Asociațiile și cluburile sportive afiliate Federației Române de Padbol vor acorda o atenție deosebită organizării competițiilor sportive. De asemenea, este crucial în evoluția activității de padbol să existe o obligație morală pentru structurile sportive implicate în competiții să înființeze și să dezvolte echipe de copii cu vârste de până la 12 ani, respectând criteriile și modelele de selecție pregătitoare pentru sportul de performanță, precum și  creșterea și dezvoltarea tuturor categoriilor de vârstă prin antrenamente specifice și participare la competiții.

Deasemenea, se vor organiza evenimente de promovare pentru a atrage noi practicanți și susținători.

PEGĂTIREA ȘI PERFECȚIONAREA DE SPECIALIȘTI

Fiind o federație nouă,  este esențială atragerea și formarea de specialiști pentru a putea dezvolta padbolul și de a înființa noi secții pe această disciplină sportive.. Acest lucru se va face în colaborare cu Institutul Național de Cercetare pentru Sport, UNEFS București și altor universități de profil, a Centrul Național de Formare și perfecționare a antrenorilor și a altor posibili colaboratori.

Se vor organiza conferințe și sesiuni de lucru cu participare internațională, pentru aprofundarea metodelor de dezvoltarea a antrenamentelor specific

Se va elabora o metodică modernă de pregătire a antrenorilor structurată pe noile modele de pregătire a sportivilor de performanță. Se vor planifica cursuri de formare și perfecționare a antrenorilor și arbitrilor, se vor purta discuții cu studenți, absolvenți de studii superioare dar și cu actuali profesori de educație fizică și sport. Materialele didactice aprofundate vor fi de maxim interes și updatate după noile metode de planificare și pregătire.

Sporirea numărului de specialiști membri ai corpului de arbitri și scoreri, atât pe formulare de joc tip, cât și în formatul de scor electronic

SISTEMUL DE SELECȚIE ȘI PREGĂTIRE AL LOTURILOR NAȚIONALE

Se vor stabili antrenorii de loturi naționale pe fiecare categorie de vârstă pe o perioadă de 5 ani cu posibilitatea colaborării cu specialiști experimentați din alte campionate, dar și din alte sporturi a căror elemente de pregătire ajută la o mai bună performanță ( ex atletism, gimnastică, karate, etc).

Monitorizarea permanentă a sportivilor se va face de către antrenorii desemnați de către Comitetul Director al FRP,  prin întocmirea unor fișe personale ale sportivilor.

Se va pregăti un model de selecție și antrenament cu criterii și metode după care vor fi applicate de toți antrenorii la nivel national.

Selecția sportivilor va fi făcută prin monitorizare la jocurile amicale și oficiale din cadrul campionatelor naționale și cupe ale României. Pregătirea sportivilor din loturile naționale se va face centralizat în cantonamentele de pregătire organizate de Federația Română de Padbol și permanent la cluburile de proveniență al acestora, monitorizați de antrenorii echipelor naționale.

DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE

Extinderea infrastructurii pentru practicarea padbolului este imperativă pentru dezvoltarea și promovarea acestui sport, și creșterea numărului de practicanți la nivel national.

In acest sens, implementarea de terenuri de padbol omologate la nivel international este o necesitate absolute pentru practicarea acestei discipline sportive.

In acest sens, se va avea în vedere  colaborarea cu :

-autoritățile locale, care vor facilita practicarea acestui sport investind in infrastuctura specifică,

-bazele sportive naționale din subordinea Agenției Naționale Pentru Sport,

– mediul de business privat, respectiv baze sportive private care inchiriaza terenuri de sport catre publicului larg

OBIECTIVE DE PERFORMANȚĂ

Anul 2023:

Locul I-VI cu echipa de seniori la Campionatul Mondial de Padbol,  Brazilia

Locul I-VI cu echipa de seniori la Cupa Internațională, Italia

Locul I-VI cu echipa de seniori la Cupa Națiunilor Europene, Ungaria

Anul 2024: 

Locul I-IV cu echipa seniori la  Campionatul European de Padbol

Locul I- IV  cu echipe de seniori la Circuitele Europene și Internaționale

Locul I-IV la cu echipa de seniori la Cupa Națiunilor Europene, Austria

Anul 2025

Locul I- IV cu echipa de seniori la Campionatul Mondial de Padbol

Locul I- VI cu echipa de junior la Campionatul Mondial de Padbol

Locul I- VI cu echipa de feminin la Campionatul Mondial de Padbol

Locul I-IV cu echipa de seniori  Cupa Națiunilor Europene,

Locul I- IV  cu echipe de seniori la Circuitele Europene și Internaționale

Anul 2026:

Locul I-IV cu echipa seniori la  Campionatul European de Padbol

Locul I- VI cu echipa de juniori la Campionatul European de Padbol

Locul I- VI cu echipa de feminin la Campionatul European de Padbol

Locul I- IV  cu echipe de seniori la Circuitele Europene și Internaționale

Locul I-IV la cu echipa de seniori la Cupa Națiunilor Europene,

Anul 2027

Locul I- IV cu echipa de seniori la Campionatul Mondial de Padbol

Locul I- VI cu echipa de junior la Campionatul Mondial de Padbol

Locul I- VI cu echipa de feminin la Campionatul Mondial de Padbol

Locul I-IV cu echipa de seniori la  Cupa Națiunilor Europene

Locul I- IV  cu echipe de seniori la Circuitele Europene și Internaționale

Anul 2028:

Locul I-IV cu echipa seniori la  Campionatul European de Padbol

Locul I- VI cu echipa de juniori la Campionatul European de Padbol

Locul I- VI cu echipa de feminin la Campionatul European de Padbol

Locul I- IV  cu echipe de seniori la Circuitele Europene și Internaționale

Locul I-IV la cu echipa de seniori la Cupa Națiunilor Europene,

 

Mai multe obiective de performanță pe anii următori vor fi stabilițe în funcție de evoluția padbolului în România pe diferite categorii de vârstă, si în concordanță cu calificările și rezultatele echipelor naționale în competițiile europene și mondiale, precum și a noilor competiții care se vor organiza la nivel international.

REZULTATE  OBȚINUTE PE PLAN INTERNAŢIONAL

– Medalia de Aur la seniori, Campionatul Mondial de Padbol 2023, Brazilia

– Medalia de Aur la seniori, Cupa Internațională 2023, Italia

– Medalia de Argint la seniori, Cupa Internațională 2023, Italia

– Locul V, Cupa Națiunilor Europene 2023,  Ungaria

domenii   prioritare

Pentru atingerea obiectivelor propuse, Strategia FRP pentru perioada 2023-2028 are în vedere următoarele domenii   prioritare:

 Promovarea unui management eficient

Creşterea ariei de selecţie şi interes;

Dezvoltarea resurselor umane implicate în activitatea de padbol

Asigurarea condiţiilor de pregătire în vederea obţinerii de rezultate foarte bune la nivel internaţional

concluzie

Este esențial să creștem numarul de practicanti, de instructori și antrenori care să le dezvolte abilitățile sportive, beneficiind de sprijinul celor mai experimentați jucători la nivel Mondial.  

Pentru a realiza acest obiectiv, este necesar să încurajăm în mod activ formarea și specializarea  acestora în cadrul cluburilor sportive, subliniind că un club solid poate opta cu ușurință pentru dezvoltare zonală atunci când are o echipă de instruitori calificați și motivați.

Deoarece, la fel ca si Federația Română de Padbol, majoritatea structurilor afiliate la aceasta sunt cluburi nou înființate, ne propunem să învățăm impreună despre modul de abordare și implicare ale fiecarui participant la activitatea sportivă în raport cu federația, cu valorile și obiectivele pe care aceasta le promovează la nivel national și international.